Czym jest dopłata do odszkodowania

Każdy beneficjent polisy OC ma prawo do rewizji decyzji Towarzystwa Ubezpieczeniowego, jeśli chodzi o wysokość przyznanego odszkodowania. Brak zgody na zaniżone odszkodowanie nie musi jednak prowadzić do sali sądowej. Wiadomo, że jest to długi, a zarazem kosztowny proces. Kodeks cywilny zapewnia poszkodowanym o wiele lepsze rozwiązanie, a mianowicie cesję wierzytelności (art.511KC). Jak to wygląda w praktyce?

Na czym polega dopłata do odszkodowania?

Jeśli naprawa samochodu znacznie przekroczyła wartość wypłaconego odszkodowania, to być może doszło do jego rażącego zaniżenia? Każdy jednak, kto próbował samodzielnie wyegzekwować od ubezpieczyciela należną wartość, wie ile nerwów, stresu ale i czasu może to kosztować. Maszyna się nakręca i wobec braku wypracowania kompromisu, pozostaje albo podpisać z ubezpieczycielem ugodę albo iść do sądu. Jest jednak jeszcze trzecie rozwiązanie, polegające na zbyciu swojego prawa do uzyskania należnego odszkodowania. To prawo przejmuje kancelaria odszkodowawcza, która wcześniej w ramach podpisanej umowy cesji wierzytelności, wypłaciła poszkodowanemu należne pieniądze.

Co zapewnia Ci taka cesja wierzytelności?

Kancelaria odszkodowawcza analizuje każdy przypadek indywidualnie. Jeśli uzna, że należy Ci się dopłata do odszkodowania, to przejmuje dalsze rozmowy z ubezpieczycielem. To oznacza, że możesz uzyskać wyższą kwotę za poniesione straty bez konieczności angażowania radcy prawnego, rzeczoznawców i biegania do sądu. To bardzo wygodna forma, ponieważ nie musisz również już udowadniać wysokości szkód, a i tak masz zagwarantowany dostęp do pieniędzy i to w krótszym czasie, co jest szczególnie ważne, jeśli utknąłeś z naprawami w warsztacie samochodowym. Takie rozwiązanie ogranicza także całą procedurę egzekwowania pieniędzy do popisania jednej umowy o cesję wierzytelności.

Kiedy możesz liczyć na dopłatę?

Ubezpieczyciele często stosują metody, niezgodne z prawem i z orzeczeniami Sądu Najwyższego. To daje Ci podstawę do ubiegania się o wyższe odszkodowanie np. gdy:

w kosztorysie naprawy uwzględniono części zamienne zamiast oryginalnych,
jeśli wartość pojazdu została znacznie zaniżona (istotne przy szkodzie całkowitej),
jeśli ubezpieczyciel uwzględnił amortyzację części, co zgodnie orzeczeniem SN jest niedopuszczalne,
doszło do kwestionowania szkody – rzeczoznawca np. utrzymuje, że powstała rysa na zderzaku już była i nie wlicza jej do wartości odszkodowania.

Dopłata do odszkodowania a wysokość składek polisy OC

Warto podkreślić, że dopłata do odszkodowania jest procesem, który w żaden sposób nie wpływa na wysokość kolejnych składek polisy OC czy AC. Nie musisz się więc obawiać, że wystąpienie o odkup odszkodowania spowoduje automatycznie wyższe składki za polisę ubezpieczeniową.

Obszar działania

Uzyskaj Super Odszkodowanie już dziś!