Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona prywatności Użytkowników korzystających z serwisu www.superodszkodowanie.pl jest dla nas bardzo ważna. Dlatego też wprowadziliśmy odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Polityka prywatności wyjaśnia w sposób ogólny, jak otrzymujemy informacje o Użytkownikach i co z nimi robimy, gdy już je mamy.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem formularza udostępnionego w serwisie www.superodszkodowanie.pl jest Michał Kaźmierczak PROGRAM WSPARCIA POSZKODOWANYCH z siedzibą w Olsztynie przy Partyzantów 73/3. Jako Administrator wprowadziliśmy odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z Serwisu zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.

2. ZGODA UŻYTKOWNIKA

Korzystanie z serwisu www.superodszkodowanie.pl przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgodę, zaś w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

3. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Użytkownik ma prawo:

— w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

— dostępu do treści swoich danych osobowych, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych oraz do usunięcia swoich danych, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub jeżeli osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzania swoich danych dla celów marketingowych Administratora i nie istnieje inna podstawa przetwarzania danych lub jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: m.kazmierczak@superodszkodowanie.pl

— Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. ZASADY PRZETWARZANA DANYCH OSOBOWYCH

— Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie i przesłanie za jego pośrednictwem wiadomości do Administratora.
— Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji zgłoszenia złożonego na formularzu.

— Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych: imię i nazwisko, e-mail, oraz inne informacje (np. numer telefonu, treść wiadomości, załączone dokumenty) jeżeli zostaną podaną w treści formularza.  

5. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Sposób przetwarzania przez Administratora danych dotyczących Użytkownika zależy od sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu i dostępnych w nim funkcjonalności. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

— Komunikacji z Użytkownikiem, polegającej na dostarczaniu informacji handlowych o ofercie i dostępnych promocjach na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub numer telefonu (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) oraz w zakresie niezbędnym do realizacji zgłoszenia złożonego na formularzu, w szczególności udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub innego załatwienia sprawy objętej zgłoszeniem (art. 6 ust. 1 lit. a. i b. RODO)

— Zawarcia i realizacji umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako Klienta Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

— Prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym Klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

6. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim. 

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

— Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę www.superodszkodowanie.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą stronę internetową). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

— Pliki Cookies wykorzystywane są w Serwisie w celu: utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika; optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika; zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu; zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości; wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.

— Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączy

możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej.

— Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą stronę internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

—Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze strony internetowej (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu strony. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

Interaktywna klauzula informacyjna na stronę www

Zapoznałem się i akceptuję Politykę Prywatności

Zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie i dostępnych promocjach na wskazany w formularzu adres e-mail. Zostałem poinformowana(y) o tym, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co na moje żądanie skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbiorów Administratora.