Witamy na nowej stronie Programu Wsparcia Poszkodowanych!

Został stworzony by skutecznie pomagać wszystkim osobom poszkodowanym oraz ich bliskim uzyskać od firm ubezpieczeniowych należne odszkodowania. Program sprzyja w dochodzeniu należności wynikających bezpośrednio z okoliczności wywołujących szkodę.

Program Wsparcia Poszkodowanych pomaga ludziom, którzy przez nieszczęśliwe zdarzenie losowe znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i emocjonalnej. Pomagamy wszystkim poszkodowanym:

– w wypadkach komunikacyjnych; w tym również kolizje, wypadki grupowe, potrącenia i stłuczki

– w wypadkach na przejściu dla pieszych

– w podróży, w szczególności opóźnienie lub odwołanie lotu, rękojmia za wady nieprawidłowo zorganizowanej wycieczki

– w wypadkach będących następstwem błędu medycznego

– w wypadkach przy pracy

– w gospodarstwie rolnym, w tym również odszkodowanie za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne, gazociągi, ciągi wodno-kanalizacyjne, ciepłownicze lub stacje transformatorowe

– upadki na schodach, w lokalach, na drogach publicznych lub prywatnych posesjach, jeżeli szkoda wynikła wskutek niezapewnienia przez właściciela lub administratora odpowiednich warunków użytkowych powierzchni

Rzetelny, sprawdzony, skuteczny, godny zaufania zespół profesjonalistów zajmujący się dochodzeniem należnego odszkodowania pomoże każdemu poszkodowanemu, niezależnie od stopnia zawiłości sprawy lub zakresu szkody. Program Wsparcia Poszkodowanych pomaga wyegzekwować należne odszkodowanie oraz wszelkie możliwe świadczenia i roszczenia (m.in. zwrot kosztów leczenia i pogrzebu, zaliczki na leczenie, wyrównanie utraconych zarobków) poszkodowanym oraz ich rodzinom, również wtedy gdy osoba poszkodowana poniosła śmierć.

Program Wsparcia Poszkodowanych pomoże Tobie lub twoim bliskim uzyskać wypłatę środków finansowych niezbędnych do pokrycia rzeczywistej straty oraz utraconych korzyści wynikłych z zaistniałego zdarzenia wywołującego szkodę. W tym również zapłatę odsetek obok należności głównej.

Angażujemy się w każdą sprawę i do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Dajemy gwarancję poprowadzenia sprawy z najwyższą starannością, poczynając od etapu likwidacji szkód poprzez negocjacje przed sądowe/polubowne/mediacyjne jak i całe postępowanie sądowe i egzekucyjne. Przy tym zapewniamy bezpłatna analizę prawną okoliczności zdarzenia, weryfikując stan faktyczny i zebrane dokumenty, prognozujemy wysokość należnego odszkodowania lub zadośćuczynienia. Przedstawiamy najprostszy schemat egzekwowania należnego odszkodowania i reprezentujemy klienta w dochodzeniu jego praw.

Program Wsparcia Poszkodowanych stwarza realne szanse na wyegzekwowanie należnego odszkodowania od ubezpieczyciela bądź sprawcy szkody. Konsekwentnie propaguje zasadę zgodnie z którą, każdy kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.Dodaj komentarz