Wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny

Stłuczka, kolizja drogowa, zderzenie z innym pojazdem czy uderzenie w drzewo lub inną przeszkodę może zdarzyć się każdemu.

Zapraszamy zatem do zapoznania się z poniższymi wskazówkami, które pomogą Państwu odnaleźć się w trudnej i stresującej chwili wypadku, a zarazem pomogą podjąć działania, które pozwolą na uzyskanie należnego odszkodowania od sprawcy wypadku.

Zacznijmy zatem od definicji. Cóż to takiego wypadek komunikacyjny?

Wypadek komunikacyjny to zdarzenie drogowe, które może spowodować wystąpienie u osób uczestniczących w nim obrażenia ciała lub rozstrój zdrowia, jest to tzw. szkoda osobowa. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku komunikacyjnego ma ustawowy obowiązek zrekompensowania poniesionej szkody, doznanej krzywdy, a także powinien zwrócić wszystkie koszty związane z leczeniem. Warto pamiętać, że jeżeli w wyniku wypadku komunikacyjnego odnieśliście Państwo nawet minimalny uszczerbek na zdrowiu, utraciliście częściowo lub całkowicie zdolność do wykonywania pracy lub wymagacie długotrwałej rehabilitacji, powinniście dochodzić tych roszczeń przed właściwym zakładem ubezpieczeń.

Osobie bezpośrednio poszkodowanej w wypadku przysługuje:

 • zwrot kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i uszczerbek na zdrowiu;
 • zwrot kosztów leczenia, wizyt lekarskich, dojazdów, opieki, specjalnej diety itp.;
 • zwrot utraconych dochodów;
 • renta ( z tytułu niezdolności do pracy, z tytułu zwiększonych potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość);

Jeżeli w Twojej rodzinie zdarzył się wypadek śmiertelny możesz starać się o:

 • stosowne odszkodowanie za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej;
 • zwrot kosztów pogrzebu;
 • rentę alimentacyjną;
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;

Pamiętaj, że jeżeli wypadek komunikacyjny (samochodowy, motocyklowy) wydarzył się nie z Twojej winy – bezwarunkowo należy Ci się odpowiednie odszkodowanie powypadkowe. O odszkodowanie po wypadku drogowym mogą ubiegać się kierowcy, pasażerowie a także piesi. Odszkodowanie przysługuje również pasażerowi samochodu lub motocykla sprawcy wypadku, a także małoletniemu pieszemu, nawet

jeżeli w znacznym stopniu przyczynił się do zdarzenia. Często zawiły stan faktyczny sprawy nie pozwala osobie bez specjalistycznej wiedzy i doświadczenia na ocenę, czy w danych okolicznościach w ogóle należy się jakiekolwiek odszkodowanie. Należy bowiem zaznaczyć, iż towarzystwa ubezpieczeniowe nie wypłacają odszkodowania automatycznie, poszkodowany musi złożyć odpowiedni wniosek wraz z adekwatną dokumentacją. Między innymi w tym właśnie miejscu zaczyna się Nasza rola. Dysponujemy sztabem prawników którzy pomogą Państwu uporać się z tym problemem. Nasi lekarze i specjaliści dokonają rzetelnej analizy stanu zdrowia i określą faktyczny uszczerbek oraz następstwa wypadku dla zdrowia osoby poszkodowanej, co ma istotny wpływ na wysokość uzyskiwanych świadczeń. Poszkodowanemu możemy również zapewnić wsparcie adwokata lub radcy prawnego w sprawie karnej przeciwko sprawcy wypadku, a ofiarom wypadków komunikacyjnych znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, oferujemy pomoc finansową do czasu zakończenia postępowania.

Proszę pamiętać, że można uzyskać odszkodowanie również w przypadku, gdy sprawca nie został zidentyfikowany lub uciekł z miejsca zdarzenia.

Dzięki zespołowi najwyższej klasy specjalistów których stawiamy do Państwa dyspozycji, możemy pomóc w uzyskaniu odszkodowania za wypadek który wydarzył się dawno temu, nawet do 20 lat wstecz. Również jeśli w sprawie były już wypłacone świadczenia oferujemy darmową analizę pod kątem zwiększenia przyznanych kwot. Obojętnie z jakim rodzajem roszczenia Państwo występujecie zawsze   bardzo ważnym czynnikiem mającym kluczowe znaczenie w ustaleniu wysokości świadczenia  jest właściwie skompletowana dokumentacja, ponieważ wysokość np. zadośćuczynienia jest proporcjonalna do skali doznanych obrażeń oraz długotrwałości procesu leczenia, który to proces musi być właściwie udokumentowany. Warto również zwrócić uwagę, iż wysokość zadośćuczynienia jest zależna nie tylko od rodzaju doznanych obrażeń fizycznych, ale także od ujemnych przeżyć psychicznych oraz całokształtu zmian jakie spowodował wypadek w życiu osoby poszkodowanej. Wypłacane przez towarzystwa ubezpieczeniowe kwoty zadośćuczynienia wahają się od kilkuset do kilku tysięcy złotych za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Decydujący wpływ na wysokość przyznanego odszkodowania ma profesjonalnie przeprowadzone postępowanie, w tym przygotowanie dokumentacji, sporządzenie odpowiednich pism oraz fachowa wiedza pozwalająca na właściwą argumentację w polemice z towarzystwem ubezpieczeń.

Naszym zadaniem jest pomóc Państwu w tej często długiej i trudnej drodze, tak aby wynik końcowy był jak najbardziej satysfakcjonujący.

Uzyskaj Super Odszkodowanie już dziś!


  Masz pytania? Napisz do nas

   Kliknij aby uzyskać dopłatę