Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy

Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu wypadku przy pracy polega na niezapewnieniu swoim pracownikom warunków pracy zgodnych z wymogami BHP. Wadliwy, źle zabezpieczony sprzęt, brak wymaganych kwalifikacji, obarczanie jednej osoby zbyt dużą liczbą zadań czy też brak odpowiedniego przeszkolenia – wszystko to prowadzi do tragicznych w skutkach zdarzeń, wywołujących długotrwałe albo nawet całkowite wyłączenie pracownika z dalszej aktywności zawodowej.

Co to jest wypadek przy pracy?

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych bądź też w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania pracy, a także w trakcie podróży służbowej (chyba że pracownik nie wykonywał w tym czasie powierzonych mu zadań),

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia:

 • zasiłek chorobowy,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • zasiłek wyrównawczy,
 • jednorazowe odszkodowanie,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa,
 • renta rodzinna,
 • dodatek pielęgnacyjny,
 • dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej,
 • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym

Osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy przysługują odpowiednie świadczenia z ZUS, a ponadto jeśli wypadek nastąpił z winy pracodawcy jest on zobowiązany do naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Dla przyjęcia odpowiedzialności pracodawcy zwykle udowodnić trzeba jego winę np. niewłaściwą organizację warunków pracy, stąd niezwykle ważne jest zabezpieczenie dowodów z miejsca zdarzenia (wykonanie zdjęć, zebranie oświadczeń świadków) oraz nie podpisywanie protokołu wypadku kiedy nie odpowiada on rzeczywistości.

W przypadku wypadków śmiertelnych nasza firma nie pobiera wynagrodzenia od uzyskanego zwrotu kosztów pogrzebu oraz renty rodzinnej. Posiadamy własny profesjonalny zespół lekarzy oceniających uszczerbek na zdrowiu osób poszkodowanych w wypadkach. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty pomocy, dołożymy wszelkich starań abyście byli Państwo usatysfakcjonowani z wysokości odebranych odszkodowań.

Uzyskaj Super Odszkodowanie już dziś!


  Masz pytania? Napisz do nas

   Kliknij aby uzyskać dopłatę